วางแผนค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อต่างประเทศ

วางแผนค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อต่างประเทศ

สำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เงินเป็นปัจจัยสำคัญ หากต้องการไปเรียนต่อ ควรรู้ว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่จำเป็น รวมถึง แนวทางในการวางแผนค่าใช้จ่ายที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มรายได้ระหว่างไปเรียน
ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการเรียนต่อต่างประเทศ

การเดินทางไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้นนอกจากค่าเทอมแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่อีกมากมาย น้องๆ จะต้องศึกษาและเตรียมเงินในส่วนต่างๆ ให้พร้อม ซึ่งมีดังนี้

ค่าวีซ่า
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าตั๋วเครื่องบิน
ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
ค่าที่อยู่อาศัย
ค่าใช้จ่ายรายเดือนอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่ากิน และค่ารถโดยสาร

แนวทางการลดภาระค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้นค่อนข้างมาก ซึ่งแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายก็สามารถทำได้หลายทาง เช่น การหาทุนการศึกษา เพราะบางมหาวิทยาลัยมีทุนค่าเทอม ค่ากินอยู่ และค่าที่พักให้นักษาด้วย ดังนั้น น้องๆ ควรศึกษาเรื่องทุนในการเรียนของมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษา เพื่อช่วยเซฟค่าใช้จ่าย และจะได้เตรียมตัวในการขอทุนให้พร้อม

นอกจากนี้ ในบางประเทศน้องๆ ยังสามารถทำพาร์ทไทม์หารายได้เสริม ได้ด้วย เช่น พนักงานเสิร์ฟ ขายของ และพี่เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขในการทำงานก็ขึ้นอยู่ประเทศที่ไปเรียนต่อด้วย จึงควรตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับก่อนเสมอ สำหรับประเทศที่สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้ในระหว่างเรียน มีดังนี้

สหรัฐอเมริกา สำหรับน้องๆ ที่ถือวีซ่านักเรียน F1 ในปีแรกสามารถทำงานพาร์ทไทม์ในมหาวิทยาลัยได้ เมื่อขึ้นปี 2 จึงสามารถทำงานพาร์ทไทม์นอกมหาวิทยาลัย
อังกฤษ ผู้ที่มีวีซ่านักเรียนระดับ 4 สามารถทำงานพาร์ทไทม์ได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
แคนาดา สามารถทำงานได้สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ออสเตรเลีย ในช่วงที่เปิดภาคเรียนสามารถทำงานได้สูงสุด 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่สำหรับช่วงปิดเทอมสามารถทำงานได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
เยอรมันนี สำหรับน้องๆ ที่มีวีซ่านักเรียนของเยอรมันนี้สามารถทำงานได้ 120 วันหรือ 240 วันครึ่งต่อปี
นิวซีแลนด์ อนุญาตให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์