งาน creative ต้องทำอะไรบ้าง

งาน creative ต้องทำอะไรบ้าง

งานครีเอทีฟ (Creative) เป็นงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ไอเดีย และทักษะต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมา ผลงานครีเอทีฟมีหลากหลายประเภท เช่น โฆษณา ภาพยนตร์ ละคร เพลง งานออกแบบ งานเขียน งานศิลปะ ฯลฯ

โดยทั่วไปแล้ว งานครีเอทีฟมีดังนี้:

คิดไอเดีย: หน้าที่หลักของงานครีเอทีฟคือการคิดไอเดียใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ น่าสนใจ และตรงกับโจทย์ ไอเดียเหล่านี้อาจจะเป็นคอนเซ็ปต์โฆษณา สคริปต์ภาพยนตร์ เนื้อเพลง งานออกแบบ งานเขียน งานศิลปะ ฯลฯ
พัฒนาไอเดีย: เมื่อได้ไอเดียแล้ว ครีเอทีฟจะต้องพัฒนาไอเดียนั้นให้สมบูรณ์ คิดรายละเอียดเพิ่มเติม แก้ไขจุดบกพร่อง จนกว่าไอเดียนั้นจะพร้อมนำไปใช้งานจริง
นำไอเดียไปใช้งาน: ครีเอทีฟจะต้องนำไอเดียที่พัฒนาแล้วไปใช้งานจริง อาจจะเป็นการเขียนโฆษณา ถ่ายทำภาพยนตร์ แต่งเพลง ออกแบบงาน เขียนบทความ วาดรูป ฯลฯ
แก้ไขงาน: เมื่อนำไอเดียไปใช้งานจริงแล้ว ครีเอทีฟอาจจะต้องแก้ไขงานเพิ่มเติม ตามคำติชมจากลูกค้า หรือตามความต้องการของสถานการณ์
ติดตามผล: ครีเอทีฟจะต้องติดตามผลงานของตัวเอง ดูว่าผลงานนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่ และนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาผลงานในครั้งต่อไป
ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานครีเอทีฟ:

ความคิดสร้างสรรค์: ครีเอทีฟต้องมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิดไอเดียใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครได้
ทักษะการสื่อสาร: ครีเอทีฟต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถอธิบายไอเดียของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการทำงานเป็นทีม: ครีเอทีฟมักจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น นักเขียน นักออกแบบ นักดนตรี ฯลฯ จึงต้องมีทักษะการทำงานเป็นทีมที่ดี
ทักษะการแก้ปัญหา: ครีเอทีฟต้องมีทักษะการแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานได้
ทักษะการเรียนรู้: ครีเอทีฟต้องมีทักษะการเรียนรู้ที่ดี สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
งานครีเอทีฟเป็นงานที่ท้าทาย แต่ก็สนุกสนานและน่าตื่นเต้น เหมาะสำหรับคนที่ชอบคิดไอเดียใหม่ๆ ชอบทำงานสร้างสรรค์ และชอบทำงานเป็นทีม

นอกจากงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว งานครีเอทีฟยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย ขึ้นอยู่กับความสนใจ ทักษะ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล

หากคุณสนใจอยากทำงานครีเอทีฟ คุณสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็น ฝึกฝนผลงาน และหางานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หางาน บริษัทจัดหางาน หรือสมัครงานโดยตรงกับบริษัท