เงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิด CCTV

เงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิด CCTV

เงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิด CCTV เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าแบบทั่วไปนั้น เลยก็คือ การบริการนี้จะครอบคลุม เฉพาะผลิตภัณฑ์สินค้าที่ชื้อ โดนตรงกับบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งกับ บริษัทใหญ่ของเรา เพียงเท่านั้น โดยที่จะต้องมีการตรวจสอบได้ว่า กล้องวงจรปิด CCTV นั้นได้เป็นของทาง บริษัทของเรา โดยจริง ๆ ไม่มีการที่จะเอากล้องของปลอมมาหลอกตา บริษัทใหญ่ของเราเอาไว้ได้

โดยเงื่อนไขการรับประกันกล้องวงจรปิด CCTV หรือ สินค้าตัวอื่นๆ นั้น ๆ ต้องมีการตรวจสอบก่อนว่า สินค้าตัวนั้นเป็นสินค้าจากทางเราจริง และอาจจะใช้ระยะเวลา หลายวัน ในการตรวจสอบเพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่า ทางด้านมาตรฐานการผลิตและเรื่องของคุณภาพ และตรวจสอบในเรื่องของการเซ็นสัญญา หากตรวจสอบและพบได้ว่าตัวสินค้าของทางเรานั้นจะทำการให้กล้องวงจรปิด CCTV หรือ สินค้าตัวอื่น ๆ ตามที่ท่านได้ทำสัญญาเอาไว้กับทางเรา

รับประกันสินค้านั้น จะแยกย่อยไปอีก 2 ประเภทได้แก่ การรับประกันสินค้า บริการซ่อมฟรีพร้อมอะไหล่ ในปีที่ 1 หรือว่าจะเป็น การรับประกันสินค้า บริการฟรีเฉพาะค่าแรง โดยคิดค่าอะไหล่ตามราคาจริง ในปีที่ 2 และในปีที่ 3 การรับประกันกล้องวงจรปิด CCTV นั้นจะรวมไปถึงยะระเวลาที่ท่านได้เอาไปใช้งาน โดยจะคิดเป็นแบบมุมกว้าง และ คิดจำแยกเป็นระบบ ตามที่คอมพิวเตอร์ได้คิดแยกย่อยเป็นส่วนต่าง ๆ แล้วนั้น

ข้อยกเว้นการรับประกันกล้องวงจรปิด CCTV หรือ สินค้าของตัวอื่น ๆ โดยจะมีกฎดังนี้ ใบประกันสูญหาย รหัสควบคุมสินค้าและอุปกรณ์ กล้องวงจรปิด CCTV ของสินค้าถูกแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลง สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าและอุปกรณ์ กล้องวงจรปิด CCTV นั้นไม่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ หรือถูกปิดทับจน ไม่สามารถเห็นสาระสำคัญได้ สภาพของอุปกรณ์ผิดรูปจากทรงเดิมเช่นแตก หัก บิ่น งอ ยุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ ขีดข่วน เป็นต้น สภาพต้องอยู่แบบคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

หรือความเสียหายที่เกิดจากการรับรักษาไม่ถูกต้อง เช่นมีคราบน้ำ เกิดรอบสนิม ตะไคร่น้ำ เกิดรอยไหม้ ผิดรูปจากความร้อนภายนอก เป็นต้น และสิ่งที่มีความสำคัญ อีกอย่างนั้นก็คือความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่ไปต่อพ่วงอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สินค้าของบริษัทฯ ความเสียหายอันเนื่องมาจากกระแส้ไฟฟ้าขัดข้องได้แก่ ไฟฟ้าดับ ไฟฟ้าตก ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้ารั่ว เกิดรอยไหม้ ผิดจากรูปจากความร้อนภายนอก อื่น ๆ และ ความเสียหายจากอันเนื่องมาจาก อัคคีภัย ทั้งหมดหรือบางส่วนตนเป็นเหตุทำให้สินค้าและอุปกรณ์ได้รับความเสียหายเกินข้อกำหนดในการรับบริการ นั้นดังทางเราจะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ อันที่เกิดมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นที่ได้กล่าวออกมา

เขียนเมื่อ หมวดหมู่ CCTV