ต่อภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไร

ต่อภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไร

ราคาของภาษีรถยนต์นั้นจะไม่เท่าเหมือนกันหมด แต่จะขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ที่ใช้ รุ่นรถ ขนาดเครื่องยนต์ น้ำหนักและอายุของรถ รวมถึง ลักษณะการใช้งาน หากเป็นรถยนต์รับจ้างหรือขนส่ง ราคาก็จะต่างจากรถยนต์ส่วนบุคคล
รถยนต์ส่วนบุคคลทั่วไป (ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือดำ)

การคำนวณราคาภาษีรถยนต์ จะคิดจากขนาดของเครื่องยนต์ หรือ ซีซี หากรถยนต์ที่ใช้มีเครื่องยนต์ใหญ่ก็จะยิ่งมีภาษีสูงขึ้น โดยรถยนต์ส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง จะมีอัตราภาษีรถยนต์ ดังนี้

600 ซีซีแรก ซีซีละ 50 สตางค์
601 – 1,800 ซีซีละ 1.50 บาท
1,801 ซีซีขึ้นไป ซีซีละ 4 บาท

ตัวอย่างการคำนวณภาษีรถยนต์ ของรถเก๋งอายุ 3 ปี ขนาดเครื่องยนต์ 1,500 ซีซี

600 ซีซีแรก ซีซีละ 0.5 บาท = 600 x 0.5 = 300 บาท
601-1500 ซีซี ซีซีละ 1.50 บาท = (1,500 – 600) = 899 x 1.50 = 1,348.50 บาท

เมื่อนำผลลัพธ์ที่ได้ทั้งหมด มารวมกันจะเท่ากับราคาภาษีรถยนต์ที่ต้องเสีย คือ 300 + 1,348.50 = 1,648.50 บาท

ต่อภาษีรถยนต์ ราคาเท่าไร

ประกันรถยนต์ + โบรกเกอร์
รถบรรทุกส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือสีเขียว)

สำหรับรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถกระบะ รถบรรทุก จะมีวิธีคิดคำนวณภาษีตามน้ำหนักและประเภทของรถยนต์

น้ำหนักรถ 501- 750 กก. อัตราภาษี 450 บาท
น้ำหนักรถ 751 – 1,000 กก. อัตราภาษี 600 บาท
น้ำหนักรถ 1,001 – 1,250 กก. อัตราภาษี 750 บาท
น้ำหนักรถ 1,251 – 1,500 กก. อัตราภาษี 900 บาท
น้ำหนักรถ 1,501 – 1,750 กก. อัตราภาษี 1,050 บาท
น้ำหนักรถ 1,751 – 2,000 กก. อัตราภาษี 1,350 บาท
น้ำหนักรถ 2,001 – 2,500 กก. อัตราภาษี 1,650 บาท

รถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือสีน้ำเงิน)

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถตู้ ก็จะมีวิธีคิดคำนวณภาษีรถยนต์ตามน้ำหนักเช่นกัน แต่คนละอัตราภาษี ดังนี้

น้ำหนักรถไม่เกิน 1,800 กก. อัตราภาษี 1,300 บาท
น้ำหนักรถเกิน 1,800 กก. อัตราภาษี 1,600 บาท

นอกจากนี้ ภาษีรถยนต์ ยังมีการลดภาษี เมื่อรถยนต์มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป โดยจะมีส่วนลดเพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนี้

อายุการใช้งานเกิน 6 ปี ได้รับส่วนลดค่าภาษี 10%
อายุการใช้งานเกิน 7 ปี ได้รับส่วนลดค่าภาษี 20%
อายุการใช้งานเกิน 8 ปี ได้รับส่วนลดค่าภาษี 30%
อายุการใช้งานเกิน 9 ปี ได้รับส่วนลดค่าภาษี 40%
อายุการใช้งานเกิน 10 ปีขึ้นไป ได้รับส่วนลดค่าภาษี 50%