AI เทรนด์การตลาดดิจิทัลที่นักรับทำ SEO ต้องจับตามอง

ปีทองของเทคโนโลยี AI (AI-Powered Marketing Automation)
2024 จะเป็นอีกปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเทคโนโลยี AI โดยเทรนด์ AI ที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่นักลงทุนและผู้ประกอบการ จะประกอบไปด้วย
• การนำระบบ AI เข้ามาช่วยเก็บข้อมูลของลูกค้าในเชิงลึก เพื่อทำการตลาดเฉพาะบุคคล (Personalized Marketing) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
• ใช้ AI วิเคราะห์ลูกค้าใน Sales Funnel และทำ Customer Journey
• ใช้ AI ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เช่น ส่งคอนเทนต์ให้กับลูกค้าทางอีเมลในแบบอัตโนมัติ ใช้ตั้งเวลายิงแคมเปญล่วงหน้า
• การนำ Chatbot เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ซึ่งตอนนี้ได้มีการพัฒนาไปถึงตัว Voicebot (ใช้เสียงสั่งแทนการพิมพ์คุย) เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารกับลูกค้า
นอกจากนี้ ในปี 2024 ยังมีแนวโน้มที่เครื่องมือ MarTech หรือ Marketing Technology ใหม่ ๆ จะได้รับการลงทุนมากขึ้น เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาและส่งเสริมแคมเปญทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดออนไลน์อย่างการทำ SEO หรือแม้แต่ ads ก็ตามให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม โดยเครื่องมือประเภท Data และ Management ยังคงเป็นหมวดหมู่ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ด้วยเทรนด์ความนิยมของ AI ที่เพิ่มขึ้น ประเด็นด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Security) และประเด็นเกี่ยวลิขสิทธิ์ (Copyright) ก็น่าจับตามองไม่แพ้กัน ดังนั้นบริษัทรับทำ SEO ที่จะมีการนำ AI มาปรับใช้ยังคงต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย