สร้าง Creative Thinking ให้ตัวเอง

สร้าง Creative Thinking ให้ตัวเอง

การสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ให้ตัวเองเป็นกระบวนการที่สำคัญในการแก้ปัญหา, คิดค้นแนวคิดใหม่, และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและทางธุรกิจ. นี่คือบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเอง:

  1. ทบทวนความคิดเดิม: ลองเริ่มด้วยการสังเกตความคิดและนิสัยที่เกี่ยวกับเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่คุณมักเจอในชีวิตประจำวัน โดยการตั้งคำถามและทบทวนความเชื่อนั้น บางครั้งความคิดที่จากไปซ้ำและทับซ้อนอาจกีจราบแค่ความเป็นอนุสรณ์ของความคิดสร้างสรรค์.
  2. ทดลองสิ่งใหม่: ลองสิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน เช่น การลองกิจกรรมใหม่, การทายากรณ์การดูหนังหรือการอ่านหนังสือใหม่, การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับความสนใจของคุณ.
  3. ทดลองใช้เทคนิคการคิดเชิงครบถ้วน: นี่คือการใช้กระบวนการคิดเชิงครบถ้วนที่มุ่งเน้นการตั้งคำถาม, การเปิดรับข้อมูล, การคิดในแง่มุมหลาย ๆ และการสร้างแนวคิดใหม่โดยใช้ข้อมูลนั้น.
  4. พัฒนาการมองโลกแบบเปิดรับ: การมองโลกแบบเปิดรับหมายถึงการเปิดใจให้เรื่องใหม่ ๆ และมุมมองที่แตกต่างมีโอกาสที่จะเจอแนวคิดสร้างสรรค์ใหม่. พยายามที่จะเห็นโลกในมุมมองที่ไม่ค่อยเป็นธรรมดา.
  5. ใช้เทคนิคที่สร้างสรรค์: การใช้เทคนิคการสร้างสรรค์ เช่น การใช้การเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ และขยับขึ้นเป็นสิ่งใหญ่, การนิยามกำหนดเวลาสำหรับการคิดค้น, การเขียนบันทึกความคิดเรื่อย ๆ, หรือการทดลองทำสิ่งที่ไม่ค่อยเป็นธรรมดา.
  6. ร่วมมือและแบ่งปัน: การสร้างความคิดสร้างสรรค์บ่อยครั้งมาจากการร่วมมือและแบ่งปันความคิดกับผู้อื่น คุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มที่สนใจเรื่องราวเดียวกัน หรือเปิดสรรค์บอร์ดเว็บเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด.
  7. รวมแนวคิด: ลองรวมแนวคิดจากหลายแหล่ง โดยการนำเข้าความคิดและแนวคิดจากสาขาอื่น ๆ และใช้เข้าร่วมในสิ่งที่คุณทำ.
  8. ประเมินและปรับปรุง: ไม่อย่างนั้น, การทดลองและปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของคุณเป็นสิ่่งสำคัญเพื่อปรับปรุงและเจรจาความคิดให้ดียิมขึ้นต่อไป.

ความคิดสร้างสรรค์คือทักษะที่สามารถฝึกฝนและพัฒนาได้ ความเป็นระบบการคิดที่คำสั่งการณ์และรับมัดความรู้อันหลากหลาย. การฝึกความคิดสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มความระบบการคิดของคุณและเปิดทางสู่แนวคิดใหม่ ๆ และสร้างค่าในชีวิตและทางธุรกิจของคุณ.